Honorowy Ambasador Niemożliwego

Niemały zaszczyt spotkał uczestników projektu „I Ty możesz zostać Ambasadorem Niemożliwego”. 27 czerwca na specjalnym spotkaniu zorganizowanym przez Fundację Pomocy Dzieciom ULICA pojawiła się Pani Premier Elżbieta Bieńkowska, będąca szefem resortu Rozwoju Regionalnego już od 6 lat. Pani Minister ze wzruszeniem spotkała się z uczestnikami Projektu, wysłuchała relacji ze spotkań roboczych całego zespołu, a także odpowiedziała na kilka pytań.  To kolejny dowód na to, że jeśli bardzo czegoś chcemy, to jesteśmy w stanie to osiągnąć. Liczymy na ponowne spotkanie z Panią Minister!

 

Po wizycie Pani Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej otrzymaliśmy list wyrażający poparcie działań Ambasadorów Niemożliwego. Jesteśmy zaszczyceni patronatem Pani Senator Elżbiety Bieńkowskiej.

senator

„Uznając projekt Fundacji Pomocy Dzieciom „Ulica” za cenny wkład w budowanie wśród dzieci i młodzieży wiary we własne nieodkryte możliwości oraz przyjmując, że działania społeczności Ambasadorów Niemożliwego są w stanie zmienić nastawienie młodych ludzi do realizacji marzeń z przyjemnością obejmę patronatem Państwa inicjatywę.”